Minorité v Jihlavě

Pokoj a dobro!


Vítame vás na webových stránkách kláštera bratří minoritů v Jihlavě.
Naleznete zde informace z historie a aktuality z našeho kláštera a farnosti.

Bohoslužby

Běžný pořad bohoslužeb:

Neděle: 8.00 hod., 10.00 hod., 17.00 hod.

Pondělí – sobota: 7.00 hod., 17.00 hod.

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší sv. V pátek 14.00 – 17.00 hod. O prázdninách (červenec a srpen) zpovídáme 15.00 – 17.00 hod.

Farní kancelář:

  • Pondělí 9.30 – 11.00 hod. (o prázninách není)

  • Středa 15.00 – 16.30 hod.

Vánoční bohoslužby
v kostele matky boží

Sobota (24.12.) - Štědrý den - mše sv. v 7.00 hod.

Slavnost Narození Páně
v sobotu večer (24.12.): v 15.30 hod. - mše sv. (Vigilie) a 22.00 hod. - mše sv. (V noci)

v neděli (25.12.) - mše sv.: v 8.00 hod., 10.00 hod. a 17.00 hod.
-
"Zpívání u jesliček" v 15.00 hod.

v pondělí (26.12.) - Svátek sv. Štěpána - mše sv.: v 8.00 hod. a v 10.00 hod.

Předvánoční zpovídání:

Středa (21.12.), čtvrtek (22.12.) a pátek (23.12.):
od
9.00 do 11.30 a od 14.00 do 17.00 hod.

Pobožnosti

Pátek v 16.45 hod. – litanie k Božskému srdci a svátostné požehnání

V měsících od května do října, vždy 13. dne po mši sv. v 17,00 hod. – fatimská pobožnost

Adorace Nejsvětější Svátosti:

Každý pátek. Začíná v 15.00 hod. a končí svátostným požehnáním v 16.45 hod.

Služba v jihlavské nemocnici

Rádi navštívíme nemocné, kdykoliv o to dotyčná osoba nebo rodina požádá.

Kontakt

Konvent minoritů v Jihlavě

Kosmákova 45, 586 01 Jihlava

Email: jihlava@minorite.cz


Kvardián: 731 402 609

Farář: 731 402 161