Minorité v Jihlavě

Pokoj a dobro!


Vítame vás na webových stránkách kláštera bratří minoritů v Jihlavě.
Naleznete zde informace z historie a aktuality z našeho kláštera a farnosti.

Bohoslužby

Běžný pořad bohoslužeb:

Neděle: 8.00 hod., 10.00 hod., 17.00 hod.

Pondělí – sobota: 7.00 hod., 17.00 hod.

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší sv.
V pátek 14.00 – 17.00 hod.
V pátek o prázdninách (červenec a srpen) zpovídáme 15.00 – 17.00)

Farní kancelář:

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší sv.
V pátek 14.00 – 17.00 hod.
V pátek o prázdninách (červenec a srpen)
          zpovídáme 15.00 – 17.00)

Farní kancelář:

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší sv.
V pátek 14.00 – 17.00 hod.
V pátek o prázdninách (červenec a srpen)
              zpovídáme 15.00 – 17.00

Farní kancelář:

Postní doba u minoritů v Jihlavě

 

Program bohoslužeb


Mše sv.:   Neděle:   8.00,  10.00  a 17.00 hod.

                  V týdnu:  Pondělí - Sobota:   7.00  a  17.00 hod.

 

Křížová cesta:  pondělí a středa:  16.15 hod.


Adorace:  v pátek od 15.00 hod. do 17.00 hod.

 

Svátost smíření:  půl hodiny před bohoslužbou

 

Ve středu 14. února 2024 slavíme Popeleční středu, začátek doby postní. Je to den přísného postu. 

Při mších svatých v 7 a v 17 hodin bude posvěcení popela a udílení popelce.

 

Pobožnosti křížové cesty budou v našem kostele v době postní vždy v pondělí a ve středu od 16.15 hodin. 

První křížová cesta bude v pondělí 19. února 2024.

Srdečně zvou bratři minorité z Jihlavy

Pobožnosti

Pátek v 16.45 hod. – litanie k Božskému srdci a svátostné požehnání

V měsících od května do října, vždy 13. dne po mši sv. v 17,00 hod. – fatimská pobožnost

Adorace Nejsvětější Svátosti: 

Každý pátek. Začíná v 15.00 hod. a končí svátostným požehnáním v 16.45 hod. 

Služba v jihlavské nemocnici

Rádi navštívíme nemocné, kdykoliv o to dotyčná osoba nebo rodina požádá. Volejte:

O. Kryštof - 604 206 623
O. Bonaventura - 739 389 247

Kontakt

Konvent minoritů v Jihlavě

Kosmákova 45, 586 01 Jihlava

Email: jihlava@minorite.cz


Kvardián: 731 402 609

Farář: 739 389 247

Vikář: 604 206 623