Minorité v Jihlavě

Pokoj a dobro!


Vítame vás na webových stránkách kláštera bratří minoritů v Jihlavě.
Naleznete zde informace z historie a aktuality z našeho kláštera a farnosti.

Bohoslužby

Běžný pořad bohoslužeb:

Neděle: 8.00 hod., 10.00 hod., 17.00 hod.

Pondělí – sobota: 7.00 hod., 17.00 hod.

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší sv. V pátek 14.00 – 17.00 hod. O prázdninách (červenec a srpen) zpovídáme 15.00 – 17.00 hod.

Farní kancelář:

svatý týden a velikonoce

bohoslužby
v kostele matky boží

Zelený čtvrtek (6.04.):

Mše sv. na památku Večeře Páně  v 17 hod.

Kostel bude otevřen do 20 hod.

 

Velký pátek (7.04.):

Křížová cesta v 8 hod.

Památka umučení Páně v 17 hod.

Kostel bude otevřen do 20 hod.

 

Bílá sobota (8.04.):

Velikonoční vigilie v 18 hod.

 

Neděle: hod Boží velikonoční

v   8,   10   a  17 hod.

 

Velikonoční pondělí:

mše sv. 8  a 10 hod.


Mimořádné zpovídání:

Pondělí (3.4.), úterý (4.4.), středa (5.4.), :
od 9.00 do 11.45   a   od 14.00 do 17.00 hod.


Pobožnosti

Pátek v 16.45 hod. – litanie k Božskému srdci a svátostné požehnání

V měsících od května do října, vždy 13. dne po mši sv. v 17,00 hod. – fatimská pobožnost

Adorace Nejsvětější Svátosti: 

Každý pátek. Začíná v 15.00 hod. a končí svátostným požehnáním v 16.45 hod. 

Služba v jihlavské nemocnici

Rádi navštívíme nemocné, kdykoliv o to dotyčná osoba nebo rodina požádá.

Kontakt

Konvent minoritů v Jihlavě

Kosmákova 45, 586 01 Jihlava

Email: jihlava@minorite.cz


Kvardián: 731 402 609

Farář: 731 402 161