Minorité v Jihlavě

Pokoj a dobro!


Vítame vás na webových stránkách kláštera bratří minoritů
v Jihlavě.
Naleznete zde informace z historie a aktuality z našeho kláštera a farnosti.

Bohoslužby

Běžný pořad bohoslužeb:

Neděle: 8.00 hod., 10.00 hod., 17.00 hod.

Pondělí – sobota: 7.00 hod., 17.00 hod.
V červenci a srpnu:
pondělí, úterý, středa: jen v 7.00 hod.
čtvrtek, pátek, sobota: jen v 17.00 hod.

2. srpna (pátek) – Porciunkule – mše sv. v 7.00 a 17.00 hod.

13. srpna (úterý) – fatimský den  – mše sv. v 7.00 a 17.00 hod. 
15. srpna (čtvrtek) – poutní den – mše sv. v 7.00 a 17.00 hod. 

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší sv.
V pátek 14.00 – 17.00 hod.
V pátek o prázdninách (červenec a srpen) zpovídáme 15.00 – 17.00)

Farní kancelář:

Pobožnosti

Pátek v 16.45 hod. – litanie k Božskému srdci a svátostné požehnání

V měsících od května do října, vždy 13. dne po mši sv. v 17,00 hod. – fatimská pobožnost

Adorace Nejsvětější Svátosti: 

Každý pátek. Začíná v 15.00 hod. a končí svátostným požehnáním v 16.45 hod. 

Služba v jihlavské nemocnici

Rádi navštívíme nemocné, kdykoliv o to dotyčná osoba nebo rodina požádá. Volejte:

P. Josef - 608 888 270 (od 15. července)
P. Bonaventura - 739 389 247

Kvardián: P. Stanislav Gryń - 731 402 609

Farář: P. Josef Goryl - 608 888 270

Vikář: P. Bonaventura Rosa -  739 389 247

Kontakt

Konvent minoritů v Jihlavě

Kosmákova 45, 586 01 Jihlava

Email: jihlava@minorite.cz