Minorité v Jihlavě

Pokoj a dobro!

Vítame vás na webových stránkách kláštera bratří minoritů v Jihlavě. Naleznete zde informace z historie a aktuality z našeho kláštera a farnosti.

Bohoslužby

Běžný pořad bohoslužeb:

Neděle: 8.00 hod., 10.00 hod. (pro děti), 17.00 hod.

Pondělí – sobota: 7.00 hod., 17.00 hod.

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší sv. V pátek 14.00 – 17.00 hod.

Pobožnosti

Úterý po mši sv. v 17.00 hod. – pobožnost k sv. Antonínu Paduánskému

Středa po mši sv. v 17.00 hod. – pobožnost k Panně Marii

Pátek v 16.45 hod. – litanie k Božskému srdci a svátostné požehnání

První neděle v měsíci v 15.00 hod. – pobožnost k Božímu milosrdenství

Každý měsíc, 13. den v 16.30 – fatimská pobožnost

Pondělí – sobota po mši sv. v 17.00 hod. – společná modlitba nešpor

Adorace Nejsvětější Svátosti:

Každý pátek. Začíná ve 15.00 hod. a končí svátostným požehnáním v 16.45 hod.

Služba v jihlavské nemocnici

Každou sobotu od 13.30 chodíme k nemocným do jihlavské nemocnice. Tam zpovídáme, rozdáváme sv. přijímání, udílíme svátost pomazání nemocných, nabízíme rozhovor a modlitbu.

Kontakt

Konvent minoritů v Jihlavě

Kosmákova 45, 586 01 Jihlava

Email: jihlava@minorite.cz


Kvardián: 731 402 609

Farář: 731 402 161