KurKostelBratri
 

Ať ti Pán žehná
a ať tě chrání;
ať ti ukáže svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Ať k tobě obrátí
svou tvář
a obdaří tě pokojem.

(Sv. František z Assisi)

 

tau

Konvent minoritů v Jihlavě
Kosmákova 45
586 01 Jihlava

Tel.: 567 303 604
Mobil: 604 206 623

jihlava@minorite.cz