KurKostelBratri
 

Ať ti Pán žehná
a ať tě chrání;
ať ti ukáže svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Ať k tobě obrátí
svou tvář
a obdaří tě pokojem.

(Sv. František z Assisi)

 

tau

Konvent minoritů v Jihlavě
Kosmákova 45
586 01 Jihlava

Kvaridán: 731 402 609
Farář: 731 402 161

jihlava@minorite.cz