KurKostelBratri
 

Ať ti Pán žehná
a ať tě chrání;
ať ti ukáže svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Ať k tobě obrátí
svou tvář
a obdaří tě pokojem.

(Sv. František z Assisi)

 

tau

Bohoslužby v kostele Matky Boží:

Neděle: 8.00 hod., 10.00 hod. (pro děti), 17.00 hod.
Pondělí – sobota: 7.00 hod., 17.00 hod.

 

Pobožnosti:

Úterý po mši sv. v 17.00 hod. – pobožnost k sv. Antonínu Paduánskému
Středa po mši sv. v 17.00 hod. – pobožnost k Panně Marii
Pátek v 16.45 hod. – litanie k Božskému srdci a svátostné požehnání
První neděle v měsíci v 15.00 hod. – pobožnost k Božímu milosrdenství
Každý měsíc, 13. den v 16.30 – fatimská pobožnost
Pondělí – sobota po mši sv. v 17.00 hod. – společná modlitba nešpor

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší sv. V pátek 14.00 – 17.00 hod.

Adorace Nejsvětější Svátosti:

Každý pátek. Začíná ve 14.00 hod. a končí svátostným požehnáním v 16.45 hod.

Služba v jihlavské nemocnici:

Každou sobotu od 13.30 chodíme k nemocným do jihlavské nemocnice. Tam zpovídáme, rozdáváme sv. přijímání, udílíme svátost pomazání nemocných, nabízíme rozhovor a modlitbu.

Srdečně zveme. Bratři minorité

 

Kostel Matky Boží v JihlavěKOstel Matky Boží v JihlavěFreska v kostele Matky Boží v Jihlavěvarhany v kostele Matky Boží v Jihlavě