KurKostelBratri
 

Ať ti Pán žehná
a ať tě chrání;
ať ti ukáže svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Ať k tobě obrátí
svou tvář
a obdaří tě pokojem.

(Sv. František z Assisi)

 

tau

Pokoj a dobro!

Vítame vás na webových stránkách Jihlavského kláštera bratří minoritů v Jihlavě. Naleznete zde informace z historie a aktuality z našeho kláštera a farnosti.Bohoslužby v kostele Matky Boží

Neděle: 8.00 hod. | 10.00 hod. | 17.00 hod.
Pondělí – Sobota: 7.00 hod. | 17.00 hod.... dále
 

František z Assisi - Jihlavaminoritský znakminorité